افترا

آنچه به افراد گفته و نسبت داده می شود 

پرسش و پاسخ های تهدید

معنی توهین

توهین 1

تفاوت توهین و افترا

ماده 126

شرط نخست تحقق افترا

جرم توهین

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم