سرقت متون 

رضایت شاکی

خرید و فروش مال مسروقه

شکایت از سارق

حکم سرقت1

سرقت از بانک ها و صرافی ها

انگیزه های سرقت

کیف قاپی

سرقت1

حکم سرقت 2

راه زنی

سرقت های تعزیری

سرقت شرایط حد را نداشته باشد

ماده655

هرگاه 1 یا چند نفر منزلی را سرقت کنند 

دزدی از موزه

ارتکاب سرقت

محل وقوع جرم

مدت زمان اثبات

نخستین و مهم ترین اقدام

ماده 651

سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد

انواع سرقت 


سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم