ارتباط نا مشروع

جماع غیرمشروع

قوانین زنا 1

شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

قوانین زنا 2

قوانین زنا 3

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران

موضوع مادهِ 637

تعریف

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی

جرم‎هایی که با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است

قوانین زنا 4

آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

ماده ۶۳

رابطه نامشروع

قوانین زنا 5

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷

ماده 82

فصل اول

ماده 638

زنای محصنه

زنا یعنی ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم

تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می‌توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟

دعوای عمومی چیست؟

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم