نکات مهم در استفاده از دستگاه فلزیاب

ماده 118

ماده 95
ماده 93
ماده 78

ماده 6

ماده 1

تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

ماده 80

ماده 29

ماده 17

ماده 88

ماده 126

ماده 128

اهداف مهم قانون گذار

بخش اول - فرار در زمان صلح

بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

بخش سوم - مقررات مشترک ماده۷۱

گاز های بی هوش کننده و شوکر

ماده 7

فصل اول ـ کلیات

فصل اول - مواد عمومی ماده ۱ -

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم