احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

اجاره 

اراضی دولتی

اراضی موات

استعلام ملک

اسناد مالکیت

اسناد مالکیت صادره

اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

اصلاح حدود

اعلام بطلان معامله

اعیان

افزار املاک

اقاله

آگهی تحدید حدود عمومی

آگهی های نوبتی

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان پرونده

الزام به اخذ پایان کار

الزام به ایفای تعهدات قراردادی

الزام به تکمیل بنا

امضای الکترونیکی

الزام به تنظیم سند رسمی

املاک ثبت شده

املاک جاری

املاک مجهول الملاک

املاکی که مالک خاص ندارد

اموال مشمول مالیات بر ارث

اموال دولتی

اهمیت استعلام جواز ساختمانی و پایان کار ساختمان

آیا پدر از لحلط شرعی و قانونی می تواند فرزند خود را از ارث پدری محروم کند؟

بازداشت املاک

بستن دفاتر

باغ

بایر 

بنچاق

بهای عادله املاک

بیع شرطی

بیع شرط

بیع قطعی

پلاک 

تبدیل تعهد

تخلف از شرط، فسخ قرارداد و خلع ید

تحدید حدود

تجمیع

تصرف

تصویر نقشه کاداستر ملک

تفکیک املاک

تقاضای ثبت پذیرفته شده

جعاله

چرا تنظیم سند رسمی الزامی می باشد؟

حریم

حساب امانی ویژه پیش فروش ساختمان چیست؟

حرسم املاک

حق انتفاع 

حق انتفاع 2

حقابه 

حکم نهایی

خلاصه معامله

حیازت

حیازت مباحات

خیابان 

دفتر مباشرت ثبت

دفتر توضیح اظهار نامه

رفع بازداشت املاک

دفترچه انتقالات

دفترخانه اسناد رسمی

رهن

رودخانه

سرقفلی

سهم الارث وراث طبقه دوم

سوالات متداول الزام به تنظیم سند رسمی

شرحی بر مبنای قانون تحدید حدود

طرح هادی

فسخ اجاره

فرم 19 مالیاتی

عملیات مقدماتی ثبت 

قوانین مطالباتی ثمن معامله

کاربری

کاداستر

گواهی عدم خلافی

کوچه

کارشناسی رسمی

مال غیر منقول

مالکیت

متولی

مشاعات و مشترکات

مشاع مفروز

مستند مالکیت

نحوه شکایت مردم از دولت و شهرداری ها

نکات کاربردی قانون اراضی

نکاتی قولنامه خرید خانه برای خریدارو فروشنده

نوع مالکیت

هبه

وظایف شهرداری

وضعیت خاص

وقف

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم