موانع حضانت در قانون مدنی

نمونه وکالت نامه حضانت فرزند

نکاتی در مورد فرزند

ملاقات طفل قبل از طلاق

موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت

موانع حضانت در قانون مدنی ایران

ملاقات طفل پس از وقوع طلاق

مصلحت حضانت کودک در اولویت است

مشاوره حضانت فرزند بعد از طلاق

مسئولیت ناشی از حضانت

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است

ماهیت حضانت

قیم کیست و چه وظایفی را بر عهده دارد؟!

قوانین حضانت فرزند

شرایط حضانت فرزند بعد ازطلاق

عدم استرداد فرزند مشترک

عسر و حجر در دعاوی خانواده

شرایط حضانت طفل پدر پس از فوت

شرایط حضانت و مجازات پس ندادن

سلب حضانت

حق دارنده حضانت برای مطالبه نفقه کودک

راه حل ممانعت از ملاقات با فرزند چیست؟

خودداری از نگهداری فرزند

حق حضانت مادر نسبت به فرزند

حضانت به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن ، نگاهداری و تربیت اطفال می باشد .

حضانت فرزند توسط مادر

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست


حضانت فرزند در طلاق غیر توافقی

چگونگی  طرح دعوای حصانت در دادگاه

حضانت  تکلیفی برای پدر و مادر

حضانت فرزند در  طلاق توافقی

چرا بعد از طلاق، بچه به پدر داده می شود؟!

تفاوت حضانت و قیومیت

تصمیم گیری فوری درباره حضانت کودک

آیا حضانت قابل انتقال یا توکیل به غیر است؟!

تجدید نظر در تصمیمات مربوط به حضانت

تخطی از امر حضانت

انتقال کودک توسط یکی از والدین

اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت

استثناهای حضانت

اگر برای ملاقات طفل مخالفت شد؟

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم